Север Юг – Епизод 47

— Приятелю — очевидно той правеше голямо усилие да се овладее, — ти ме смяташ за по-добър, отколкото съм. Аз съм един долен измамник. Когато излъгах онзи холандец, мислех само как да спечеля двадесет и пет наполеона; това е всичко. Тогава изобщо не мислех за Габриела и затова се презирам… Да оценя честта си само за двадесет и пет наполеона!. .. Какво падение! . .. Вярно, бих бил щастлив да си кажа: „Откраднах, за да измъкна Габриела от нищетата…“ О, не! Съвсем не мислех за нея… В този миг не изпитвах никаква любов . .. Бях просто играч … Бях крадец .. . Откраднах пари, за да ги притежавам … и тази постъпка така ме опустоши, унизи, че сега не притежавам ни смелост, ни любов… живея, без да мисля за Габриела … аз съм обречен човек.Коломба отговори с обичайното си спокойствие, че Орсо е в гората; че за него се грижи един разбойник; че е изложен на голяма опасност, ако се появи, преди да се разбере какво смятат да правят префектът и съдиите; и най-сетне, че тя ще прати някой опитен хирург тайно да отиде при Орсо.—    Знаеш ли, или не знаеш? — неумолимо попита Сюзън.