Север Юг – Епизод 10

И избухна в смях. Аз заплаках.Както говореше, разбойникът сряза ръкава на Орсо със стилета и прегледа ръката му.Тя бавно заслиза от верандата със ситната си, спъната, шамандуреста походка. Тони я наблюдаваше навъсено с присвити очи. После с внезапно движение вдигна ръкохватката от плочата и спря грамофона.