Езел – Епизод 69

   Загадката с числото втората. Знам как го е направил… или поне как може да го е направил!Кимнах и се обърнах с лице към новопостроената сондажна кула. Тя се издигаше над каменистата земя, хората, събрани около контролния панел, бяха вперили напрегнати погледи в мен и очакваха [...]

Езел – Епизод 70

   А втората беше?В момента, в който вдигнах ръка, за да дам знак „започвайте“, се чу страхотна експлозия. Хвърлих се на земята, а около мен прокънтяха изстрели.    Групата ще свири в „Дъ Вю“. Започват след около час, затова давай да тръгваме.Събудих се в тясното желязно легло, [...]

Езел – Епизод 71

   Онази с числото деветнайсет, същата, която Мелъри записа. Показах ти писмото.През съзнанието ми премина образът на съпругата ми Изабела. Представих си я как излиза от душа с мокра и дълга до кръста коса, видях я как се усмихва едновременно изкусително и сърдито. Бяха минали [...]

Езел – Епизод 72

   Спомням си.Вдигнах внимателно глава и хвърлих поглед през рамо. Само на няколко метра встрани от мен издигащият се нагоре нефтен стълб се беше запалил и приличаше на пламтяща колона.Хвърлих отново поглед към покривите на околните сгради, гледката беше толкова различна [...]

Езел – Епизод 73

   Убиецът накара Мелъри да си намисли число и после да му го прошепне.    Има пробив! изкрещях аз, страхувайки се, че пламъците ще се разпространят и ще достигнат до нашия кладенец. Хайде да вървим подкани ме Зоуи. Подобре, вместо да се мотаеш тук сам. Обаче не можеш да отидеш, [...]

Езел – Епизод 74

   А защо е искал да шепти? Между другото, този часовник не показва точно времето добави тя и погледна нагоре към стенния часовник.Хората от екипа ми вече се спускаха надолу като обезумели, блъскайки се един в друг. Близо до мен един войник, изпаднал в паника, тичаше към огнения [...]

Езел – Епизод 75

Той се втренчи в нея.    Качвай се! Качвай се! крещеше шофьорът към мен.iДеметриус алМасри впери поглед през дебелите си очила в сърцето, поставено в лабораторната ваничка и леко го побутна.Ясните въпроси, точните инструкции и спокойният глас н,I I ьрни оказаха очаквания ефект. [...]

Езел – Епизод 76

   Извинявай безгрижно каза тя. Продължавай.Спуснах се към джипа, бягайки с всички сили, за да спася„Дъ Вю“ беше стара бална зала, която някой бе решил да превърне в място за провеждане на рокконцерти. Залата не бе претърпяла много промени, като изключим неоновите украси, [...]

Езел – Епизод 77

   Мисля, че го кара да прошепне числото, защото по този начин се внася елемент на зловещо очакване, което действа доста поразсейващо от простото „Кажи ми числото“. И става полесно да прикриеш истината.живота си.Барът се намираше на горния балкон и над него просветваше неонова [...]

Езел – Епизод 78

   Май не схващам мисълта ти.Пътувахме мълчаливо към лагера, покрай пътя се издигаха огромни кълба дим. Мустафа бе вперил поглед в задния прозорец на колата и наблюдаваше пламтящия нефтен кладенец, приличащ на огнена кула, която все повече се отдалечаваше от нас.Имах чувството, [...]

Езел – Епизод 79

   Убиецът не е имал никаква представа какво ще бъде числото, което ще си намисли Мелъри. Единственият начин да разбере, е бил да го попита. Просто се старае да хвърли димна завеса около въпроса си.Той беше следвал в Будапеща и говореше чудесен английски, с акцент като на ученик [...]

Езел – Епизод 80

   Само че споменатото от Мелъри число не е ли било написано на писмото, което убиецът вече е бил пуснал в пощенската му кутия?    Толкова месеци изчислявахме, а сега всичко отиде на вятъра думите на Мустафа прозвучаха мрачно.    Чудесно, приятелю, пиенето пристигна въпреки [...]

Езел – Епизод 81

   Да и не. Да числото е споменато в писмото, което Мелъри откри няколко минути покъсно в кутията, но не, не е било вече в кутията. Всъщност писмото все още не е било и принтирано.    Хайде, стига, поне новият кладенец не гори. Компанията ще изпрати хора да загасят огъня и след [...]

Езел – Епизод 82

   Обърках се.    Няколко седмици означават много пари за страната ми.Третият им съквартирант беше дребен ирландец, на име Франсис. Той имаше права рижа коса, която достигаше до кръста му. Беше пуснал и малка брадичка, която също така бе рижа. Никой не го беше виждал без бродираната [...]

Езел – Епизод 83

   Представи си, че към лаптопа си убиецът е имал един от тези минипринтери. Текстът на писмото вече е бил готов, с изключение на самото число. Нека предположим, че е седял в колата си точно до пощенската кутия на онзи тъмен провинциален път, който минава покрай института. Обажда [...]

Езел – Епизод 84

   Много умен отсъди Мадлин.След шестмесечна работа с помощта на Мустафа найпосле убедихме останалите, че това нефтено находище си заслужава да бъде разработено.Покрай нас бавно премина една страхотна висока блондинка, облечена в панталони с множество връзки и мрежест потник. [...]

Езел – Епизод 85

   Той или аз?Експлозията все още кънтеше в ушите ми, но поне сърдечният ми ритъм бе започнал да се нормализира. Обърнах поглед към хоризонта, падналият здрач бе превърнал морето в тъмна мастиленосиня маса, по която от време на време проблясваха вълни. Небето бе станало тъмнооранжево, [...]

Езел – Епизод 86

   Явно и двамата.Геолозите, които разработват нефтени находища, прекарват много време сами, докато на място анализират сеизмичните данни и проучват пробите от сондажите. Човек постепенно се научава да живее сам, шумът на собствената му кръв изпълва главата му и в един момент [...]

Езел – Епизод 87

   Мисля, че е доста логично. Също така е логично да запише и шума от трафика по този начин създава впечатлението, че се намира някъде другаде, а не на пустото и тихо селско пътче.Изабела беше подводен археолог и нейните ловни полета бяха долините и възвишенията по морското [...]

Езел – Епизод 88

   Шум от трафик?Когато пристигнахме в лагера и спряхме в близост до няколкото ламаринени бараки, в които живееха работниците, вече бях взел твърдото решение, че независимо дали от компанията ще се съгласят или не, утре сутрин ще летя за Александрия.    Господи, Денис, сигурен [...]

Езел – Епизод 89

   Запис на улично движение. Една умна лаборантка от техническата лаборатория на БКР анализира звука от касетата, на която Мелъри записа обаждането, и откри, че фонът се състои от два типа звуци двигател на кола и трафик. Шумът от двигателя се оказа първо поколение така наричат [...]

Езел – Епизод 90

   А сега не схвана Мадлин, защото сега си разбрал какво означава. Много добре.    Невъзможно е да се загаси огънят, приятелю обърна се към мен Мохамед, управителят на нефтеното находище.    Не съм се почувствал обиден отвърнах аз, стигнал до заключението, че единственият [...]

Езел – Епизод 91

Той я погледна внимателно в търсене на сарказма, който често се криеше зад коментарите й по повод силната му ангажираност в този случай. Не откри такъв. Тя го наблюдаваше с искрено възхищение.Този обикновено весел човек сега изглеждаше напълно съкрушен. Голямото му лице, кръгло [...]

Езел – Епизод 92

   Наистина мисля така добави гя, сякаш усетила съмнението му. Впечатлена съм.    В момента работят четирийсет мъже, включили сме цялата техника. Бог знае колко десетки литра от онази скъпа пяна изляхме, а проклетникът продължава да гори. Всеки момент могат да пламнат и другите [...]

Езел – Епизод 93

Споменът дойде внезапно, мъчително остър: колко често го бе гледала така в ранните години на брака им. Колко хубаво бе да получава толкова много и по толкова различни начини одобрение от тази толкова интелигентна жена, заедно с любовта й. Колко безценна бе връзката помежду им. [...]

Езел – Епизод 94

   Между другото, купихме ли си ново гребло за покрива? Споменаха, че ще навали двайсетдвайсет и пет сантиметра сняг до полунощ. Нямам никакво желание да стана свидетел на нов порой в дрешника горе.    Някой да не си е свършил работата! Правим каквото можем с наличната техника, [...]

Езел – Епизод 95

   Двайсетдвайсет и пет сантиметра?    Мисля, че е време да потърсим помощ отвън предложих аз много внимателно.изглеждаше мъртвешкибледо.Загледах се повнимателно в стрелката на смъртта и започнах да прерисувам върху един лист контурите на малката сребърна фигурка на върха [...]

Езел – Епизод 96

Той си спомни, че в плевнята май има едно старо гребло, което може би щеше да стане използваемо с достатъчно изолирбанд…    Никога! Нашите работници все някога ще успеят да потушат пожара.    Другари, време е войската да се подреди за парада заяви той тържествено и се отправи [...]

Езел – Епизод 97

Тя въздъхна тихичко и се насочи към стълбите.    „Все някога“ може да отнеме доста дълго време.Всички го последвахме, освен Франсис, който се възползва от отсъствието ни и допи останалите бири.Обхвана ме неистово желание да унищожа механизма. Бях готов на всичко, за да сложа [...]

Езел – Епизод 98

   Просто ще извадя дрехите.Опитах се да сдържа гнева си. Мохамед беше готов да жертваОт дъното на тъмната сцена се чу нисък тътен на барабани, последван от удара на чинели. Един прожектор светна и освети брат ми със синьобяла светлина. Гарет приличаше на красива испанска гравюра [...]

Езел – Епизод 99

Не можа да измисли нищо, което да й отговори. Звънът на телефона го спаси от опасността да изтърси нещо глупаво. Вдигна на третото позвъняване:наличната техника само и само да не се изложи. Докато управителят продължаваше да ме гледа намръщено, Мустафа, който до този момент слушаше [...]

Езел – Епизод 100

   Гърни слуша.    Господин Уорнок не подлага на съмнение твоя професионализъм, Мохамед опита се да ни помири Мустафа. Пожарът е много голям и само найдобрият екип би могъл да се справи с него. Господин Уорнок просто искаше да ти предложи да обмислиш дали не е разумно да се [...]

Езел – Епизод 31

След като отхвърли лесно предвидимите възражения и тревоги, касаещи пътуването му, Гърни тръгна към колата си. Оттам се обади на полицейското управление на Уичърли за адреса на Грегъри Дърмот, тъй като имаше само номера на пощенската му кутия. Отне му известно време да обясни [...]

Езел – Епизод 32

Уичърли се намираше леко на север от централната част на Кънектикът. Пътуването му отне над два часа. Поголямата част от това време Гърни прекара в размишления за невероятния си провал този да се погрижи за безопасността на съпругата си. Това падение дотолкова го разстрои и [...]

Езел – Епизод 33

Убиецът бе успял да състави списък с няколко хиляди души, страдащи от дълбоко вкоренени страхове и вина заради миналото си на алкохолици. После бе впримчил няколко от тях чрез простичкия номер с числото, беше ги измъчвал със зловещите си стихотворения и накрая ги бе убил, следвайки [...]

Езел – Епизод 34

Обикновено силно се въодушевяваше, когато разкриваше модела и всички парченца от пъзела се наместваха на място. През този следобед обаче съвсем не се чувстваше така добре, както по принцип в такъв случай. Може би се дължеше на представата за грешките, които бе допуснал, и за [...]

Езел – Епизод 35

Той насочи вниманието си към пътя, гюрука на колата, ръцете си върху волана. Собствените му ръце. Не ги разпознаваше. Изглеждаха изненадващо остарели. Като тези на баща му, всъщност. Малките петънца се бяха увеличили и като брой, и като размери. Ако преди минута му бяха показали [...]

Езел – Епизод 36

Дали това значеше, че в някаква степен винаги възприемаме познатите неща такива, каквито са били преди? Нима сме заседнали в миналото не заради носталгия по него, а заради някакъв проблем в начина, по който работи нервната ни система? Ако човек наистина възприема онова, което [...]

Езел – Епизод 37

Това го накара да се замисли за едно друго езеро с индианско име. Той и Мадлин го бяха обиколили, когато търсеха идеалното място в Кетскил, където да се установят. И сега виждаше оживеното й лице, докато стояха на неголямата скала хванати за ръце, усмихнати и загледани към набраздената [...]

Езел – Епизод 38

Тъй като осъзнаваше, че нивото на стреса му вече е достатъчно високо, сметна за необходимо да отбие и да спре, преди да се обади. Първото подходящо място се оказа занемарен паркинг, покрит с чакъл и боклуци. Мястото бе разположено пред малка сергия за плодове и зеленчуци, която [...]

Езел – Епизод 39

Мадлин отговори на второто позвъняване с онзи оптимистичен приветствен тон, с който винаги започваше телефонните си разговори.Чух някаква врата да се затваря и се събудих. Отворих с мъка очи и насочих поглед към електронния будилник. Показваше 3.45, но докато го наблюдавах, ми [...]

Езел – Епизод 40

   Аз съм каза й, а в гласа му се отразяваше само малка частица от светлото чувство в нейния.В този момент отново чух шумоленето, все едно някой вътре се движеше. Изпод вратата на банята започна да се процежда вода и на пода се образува малка локва. Станах бавно от леглото.    Приятно [...]

Езел – Епизод 41

Последва пауза точно колкото един удар на сърцето:Влязох в банята и видях, че лампата беше запалена и хвърляше светлина върху розовите мраморни плочки. Умивалникът беше празен и блестеше от чистота.Това ми подейства успокоително. Шуртенето на водата, която се изливаше във ваната, [...]

Езел – Епизод 42

   Къде си?Обърнах се съвсем бавно. От ръба на ваната висеше провесена ръка, женска ръка с дълги пръсти, побелели от водата и смъртта. Сърцето ми блъскаше в гърдите. С мъка отидох до ваната. Всяка стъпка ме приближаваше към ужаса, с който знаех, че неминуемо трябва да се сблъскам.24 [...]

Езел – Епизод 43

   Именно затова ти се обаждам. В момента съм в Кънектикът, близо до град Уичърли.Трупът на Изабела плуваше във ваната изкривен, така че единият й хълбок опираше в белия порцелан, а кожата й бе бледа като на сепия, изхвърлена на брега. Очите й бяха затворени, устните й бяха добили [...]

Езел – Епизод 44

Съвсем естественият въпрос след гова изявление би бил „Защо?“. Но Мадлин не задаваше очевидни въпроси. Тя чакаше.Изкрещях и се събудих в леглото си. Погледнах с ужас към вратата на банята. Там беше тъмно и тихо.Докато завивах в улицата, на която живеех, видях полицейска кола [...]

Езел – Епизод 45

   Има ново развитие по случая обясни й той. Може би върви към края си.8Когато излязох от колата, Айша бързо изтича към мен, беше много бледа и като че ли всеки момент щеше да се разплаче.    Трийсет минути съобщи ми пазачът, докато отваряше решетката на килията с голям ключ.Добре. [...]

Езел – Епизод 46

   Разбирам.i    Случи се нещо ужасно, Оливър! Крадци нахлуха в апартамента ти. Моят Радж е истински герой!    Обикновено даваме по петнайсет, но за теб каза той и се потупа по джоба трийсет.    Какво има?В отговор получи дълга въздишка.

Езел – Епизод 47

Чу я как бавно и сдържано си поема въздух.Миризмата на кошерие местно ястие от ориз, леща и макарони достигна до мен откъм кухнята и ме разбуди. Усетих, че умирам от глад, и се изправих. Моментално обаче се отпуснах обратно в леглото, имах ужасен махмурлук и главата направо ме [...]

Езел – Епизод 48

   Нищо друго ли няма да ми кажеш? попита.Предпазливо се отправих към банята. По талка, който предишната вечер бях разпилял по перваза на прозореца, се виждаха следи, оставени от птици. Прозорецът беше открехнат, макар че бях сигурен, че го бях затворил. Възможно ли беше някоя [...]

Езел – Епизод 49

Той се загледа в безжизнената сергия от другата страна на колата. Не приличаше на затворена заради сезона. Изглеждаше изоставена.Сетих се за татуировката на глезена на Изабела, която изобразяваше нейното Ба. След това си припомних събитията от предишната вечер. Присъствието [...]

Езел – Епизод 50

   Мъжът, когото преследваме, започва да става безразсъден каза накрая. Може би сега ще имаме възможност да го пипнем.Откачени католически кошмари, казах си аз, докато стоях гол в средата на банята. В това няма нищо рационално, просто съвпадение между съня и факта, че птицата [...]

Езел – Епизод 51

   Мъжът, когото преследваме?!  Гласът й се бе превърнал в крехък лед, който заплашваше да се пропука всеки миг.Пуснах душа и влязох под студената вода, като я оставих да пада върху лицето и тялото ми. По този начин се опитвах да се освободя от кошмарите от предишната нощ. Но погледът [...]

Езел – Епизод 52

Той замълча, подразнен от реакцията й. Тя продължи, вече откровено вбесена:Излязох от душа, увих една кърпа около кръста си и отидох в библиотеката.Входната врата на апартамента ми беше открехната, няколко книги и кутията на фотоапарата ми я подпираха. Още преди да вляза, видях [...]

Езел – Епизод 53

   Да не би да имаш предвид скапания сериен убиец, мъжът, който никога не пропуска същият, който застрелва хората във врата и им прерязва гърлата? За него ли говориш?Стените на малката стая бяха облицовани с ламперия от тъмно орехово дърво с месингови орнаменти. Покрай тях бяха [...]

Езел – Епизод 54

   Така е… да, него преследваме.На страницата, на която отворих, имаше снимка на дървената фигура на Тутанкамон на погребалното ложе. От двете му страни стоеше по една дървена птица. Първата имаше човешко лице, това беше неговото Ба, а втората изобразяваше бога на слънцето Хор, [...]

Езел – Епизод 55

   Да не би ченгетата в Кънектикът да са малко, че да трябва и ти да се занимаваш с това?Йероглифът, с който се означава Ба, представлява щъркел, но в погребалното изкуство може да се използва всяка птица с човешка глава, а понякога и с човешки ръце. Без значение какъв точно е образът, [...]

Езел – Епизод 56

   Работата ми изглежда доста модернизирана отвърна Саботьора, докато обмисляше как точно да убие Абът. Липсва само въжен път да смъква дървото направо до железопътния възел.

Езел – Епизод 57

Силният гръм на пушката „Уинчестър” щеше да доведе на бегом хора от бараките. Същото щеше да предизвика изстрела на револвера, който носеше в кобура под мишницата си. Притискането на цевите на деринджъра в джоба му в черепа на детектива щеше да приглуши звука. Но за да се доближи [...]

Езел – Епизод 58

Канеше се да отвърне, че е видял нещо отгоре, което може да се стори интересно за Абът, когато чу женски вик. Двамата се извърнаха към пътеката, водеща към дъсчения път.

Езел – Епизод 59

   Мадлин?.    Нищо не е толкова просто каза Зоуи и изхвърли цигарата си. На осемнайсет години съм, в случай че искаш да знаеш.    Не! Всичко това е измислица! изкрещях отново.    А аз съм сигурна, че ще откриеш как лекичко въздъхна тя.Казвам се Креповски.

Езел – Епизод 60

   До кутията съм. Искам да изпратя нещо, но ако вече е минал оттук, после ще ида до града да го пусна.«След това се изправи и добави:Опитах се да се освободя от въжетата. Само ако можех даТой се загледа през френските прозорци, покрай насажденията от чушки и домати, попарени от [...]

Езел – Епизод 61

   Всъщност беше Ронда и да тръгна вече.A    Знаеш ли, тя все още е тук.достигна скрития в колана ми нож.Погледът му отмина градината, после и пасището и спря да си почине върху червената плевня. Зад ъгъла й се показваше старата ябълка, сорт „Макинтош“, чиито плодове надничаха [...]

Езел – Епизод 62

   По дяволите! Добре, няма значение, ще се погрижа покъсно.Нефтеното находище „Абу Рудиз“,За момент ми се стори, че не съм я чул добре.Амут се спусна напред и грабна с уста сърцето, все едно беше къс вмирисано месо. Извърна глава към Изида в очакване на заповед, а сърцето се подаваше [...]

Езел – Епизод 63

Колата й бавно се появи иззад плевнята и зави по пътя нагоре към къщата.Западен Синай, Египет, 1977 година    Какво каза?Измислица ли, господарю? Какво тогава е действителност? Светът на будните или светът на спящите? Светът, който разумът ни не разбира, или хаосът, който се крие [...]

Езел – Епизод 64

Тя влезе в кухнята през страничната врата. Изражението й бе напрегнато както винаги, когато й се налагаше да шофира при снеговалеж. Тя веднага забеляза особения му поглед:Далече на хоризонта се появи пясъчен вихър и започна да се движи на зигзаг, като че ли бе обладан от свръхестествен [...]

Езел – Епизод 65

   Какво има?Боботенето на генераторите се носеше над пясъците като ръмженето на огромно животно, преминаваше над находището „Абу Рудиз“, чиито нефтени помпи и сондажни кули стърчаха като стражи на фона на светлото небе. Това нефтено находище е било окупирано от Израел през [...]

Езел – Епизод 66

Беше потънал в размисъл относно нещо, което му бе хрумнало по време на обаждането й от пощенската кутия. Отговори й чак след като тя свали палтото и обувките си:чувството, че всяко порязко движение, като джип, излязъл от обичайните коловози, или виковете на група работници, можеше [...]

Езел – Епизод 67

   Мисля, че токущо открих нещо.Останалата част от екипа, с който работехме, се суетеше в контролната кула и чакаше да им дам знак да започнат сондирането. Наблизо беше паркиран един джип, вратите му бяха отворени, а шофьорът вътре настройваше радиото. Пистолетът, скрит под якето [...]

Езел – Епизод 68

   Браво! Тя се усмихна и зачака подробностите, като междувременно изтръскваше снежинките от косата си.    Господин Уорнок! извика шофьорът и посочи с пръст фалшивия ролекс, който се показваше изпод ръкава на джелабата му.1    Той не знае нито че си се върнал, нито че съм ти [...]